Розширюючи співпрацю з зарубіжними партнерами

З урахуванням тенденцій розвитку сучасної системи освіти, наявності величезної кількості програм студентської мобільності та можливостей обміну для викладачів, колосальне значення набуває знання англійської мови. З 11 по 14 листопада 2019 року завідувач кафедри історико-культурної спадщини Васильченко Анастасія Олегівна пройшла стажування "English for lecturers of the university" в Deutshe Bundesbank University, Федеративна Республіка Німеччина. Підвищення кваліфікації здійснювалося в рамках співпраці між нашими університетами. Довгострокові партнерські відносини надають викладачам можливість пройти унікальний курс вдосконалення академічної англійської мови, розширити вокабуляр професійної лексики і підвищити рівень проведення лекційних занять англійською мовою.
Хочеться відзначити гостинність і високий рівень професіоналізму професорсько-викладацького складу університету, а також висловити надію на подальшу плідну співпрацю.