You are here

Факультет банковскої справи

Котанкти:
Адреса: 225710, м.Пінськ, вул. Кірова, 24 (каб.204)
Телефон: 8(0165) 31-21-00
Факс : 8(0165) 32-21-55
E-mail:  fbdl@mail.ru
На факультеті здійснюється підготовка за спеціальністю «фінанси і кредит» за спеціалізаціями «Фінанси» і « Банковська справа», по спеціальності  «Бухгалтерський облік,аналіз та аудит»  спеціалізація «Бухгалтерський облік,аналіз та аудит в промисловості», а так само по спеціальності «Інформаційні системи і технології».
Здійснюється підготовка в магістратурі за спеціальностями «Фінанси, грошовий обіг і кредит», «Бухгалтерський облік, статистика».

В даний час на факультеті навчаються 1718 студентів, з них за денною формою навчання – 1143, з них за рахунок коштів Національного банку Республіки Білорусь – 827,за заочною - 575 осіб, магістратура - 14 осіб.

Вартість навчання для іноземних громадян  -  $2200 (дві тисячі п'ятсот) доларів США.

Володіння спеціальністю – це
o комплекс знань в області фінансів, банківської, страхової справи, бухгалтерського обліку, грошей, ринку цінних паперів, податків, фінансового менеджменту та ін.;
o можливість працювати в банківському секторі економіки, державних фінансових та податкових органах різних рівнів, на ринку цінних паперів;
o вміння бачити перспективи фінансово-кредитних відносин;
o вміння бути конкурентоспроможними;
o можливість продовження освіти в аспірантурі.

За факультетом банківської справи закріплені:
• кафедра банківської справи,
• кафедра фінансів,
• кафедра вищої математики та інформаційних технологій,
• кафедра бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту,
• кафедра іноземних мов,
• ГНДЛ "Фінанси та банківська справа,
• Лабораторія "Навчально-тренувальний банк".

Ми ставимо своїм завданням подальше вдосконалення навчально-виховного процесу та підвищення якості підготовки фахівців шляхом впровадження сучасних інноваційних технологій, прищеплення студентської молоді основоположних цінностей, ідей, переконань, що відображають сутність білоруської державності і формування активної громадянської та особистої позиції молоді. На факультеті формуються органи студентського самоврядування, створені умови для розвитку наукових і творчих здібностей. Академічні заняття поєднуються з проходженням студентами виробничої практики, проведенням практичних і лабораторних занять, ділових ігор у навчальних аудиторіях, з вирішенням конкретних ситуаційних завдань ("Управління банком", "Дельта", "Фондова біржа", "Сталкер").

Розвиваючи міжнародне співробітництво, проводяться семінари за участю експертів Німецького Федерального банку, Ризької вищої банківської школи, Вищої банківський і фінансовий школи в місті Катовіце з питань монетарної політики Європейського Центрального банку, контролінгу, управління ризиками, інвестиційних стратегій на ринку капіталів.
У сфері підготовки фахівців оновлення змісту професійної освіти на факультеті пов'язано з курсом Національного банку Республіки Білорусь на інтеграцію з банківською системою Росії, на розвиток зв'язків з банківськими та фінансовими, навчальними установами інших країн, відкриттям нових спеціальностей і спеціалізацій.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer