Eкономічному факультеті

Котанкти:
Адреса: 225710  м.Пінськ ,вул. Куликова, 27
Телефон: 8(0165) 359737
Факс : 8(0165) 353172
E-mail:  econ.polessu@yandex.ru
Телефон заступників декана :+375-165-350963
Історія факультету
Початок вищої освіти в Пінську було покладено в 1997 році, коли тут було відкрито представництво Вищої школи управління і бізнесу БГЕУ і здійснено перший набір студентів на спеціальності "Фінанси і кредит", "Бухгалтерський облік, аналіз і аудит", "Економіка і управління на підприємстві ". Студенти ,котрі навчалися в представництві ВШУБ і стали першими студентами Пінського філії Білоруського державного економічного університету, рішення про створення якої було прийнято Міністерством освіти Республіки Білорусь в червні 2000 року. У квітні 2006 року на базі Пінського філії БГЕУ був створений економічний факультет Поліського державного університету.

На економічному факультеті здійснюється підготовка кадрів на 1 ступені вищої освіти за наступними спеціальностями:
1-25 01 07 ”Економіка і управління на підприємстві“, спеціалізації:
1-25 01 07 11 ”Економіка і управління на підприємстві промисловості“
1-25 01 07 15 ”Економіка і управління на підприємстві АПК“ кваліфікація: економіст-менеджер
1-26 02 03 ”Маркетинг“, спеціалізація 1-26 02 03 07 ”Маркетинг підприємств промисловості“ кваліфікація: маркетолог-економіст
1-89 01 01 ”Туризм і гостинність“ кваліфікація: спеціаліст з туризму
Підготовка фахівців на 2 ступені вищої освіти (магістратура) здійснюється за спеціальностями:
1-25 80 04 ”Економіка та управління народним господарством“ (магістратура, що формує навички науково-дослідної та науково-педагогічної роботи; академічна ступінь - магістр економічних наук)
1-26 81 01 ”Бізнес-адміністрування“(магістратура з поглибленою підготовкою фахівця; академічна ступінь - магістр бізнес-адміністрування)
Фундаментальну наукову освіту 1 ступені в аспірантурі здійснюється за спеціальністю 08.00.05 ”Економіка та управління народним господарством (економічні науки)“
На економічному факультеті ПолесДУ здійснюється підготовка висококваліфікованих фахівців-економістів-менеджерів, маркетологів, фахівців з туризму, затребуваних на внутрішньому і міжнародному ринках праці, що володіють високою професійностю та особистою культурою. На факультеті навчаються 1225 студентів, з них 728 на денній формі навчання, 497 на заочній. Всі студенти економічного факультету (у тому числі заочної форми навчання) забезпечуються гуртожитком.
На факультеті склалися певні навукові та педагогічні традиції, створені умови для накопичення теоретичного і практичного досвіду досліджень, формується професійний колектив учених і викладачів, які приділяють велику увагу професійній підготовці студентів, їх особистісному розвитку і формуванню у студентської молоді основоположних світоглядних цінностей, ідей, переконань.

Вартість навчання для іноземних громадян  -  $2500 (дві тисячі п'ятсот) доларів США.
$ 2000 (дві тисячі) доларів США для жителів Росії  і України.

Кафедри факультету:
• економіки та організації промислового виробництва,
• економіки та організації виробництва в АПК,
• менеджменту та маркетингу,
• економічної теорії,
• гуманітарних наук, філософії та права,
• туризму та гостинності.

У структурі факультету також функціонують:
Навчально-науково-виробниче об'єднання "Центр туризму ПолесДУ" у складі науково-дослідної лабораторії регіонального туризму (завідувач лабораторією - науковий співробітник Т.А. Хвагіна) і туристичного бюро (начальник тур бюро Р.Л.Рожко). Центр туризму ПолесДУ забезпечує науково-практичне супроводження проекту "Екоагротурізм".
Навчальна лабораторія "Бізнес-центр", що реалізує проект "Бізнес-консалтинг освіта".
Економічний факультет щорічно (квітень) проводить міжнародну науково-практичну конференцію "Сталий розвиток економіки: стан, проблеми, перспективи".
Студентське самоврядування 
Елементами системи студентського самоврядування економічного факультету є органи самоврядування: студради факультету та гуртожитків, волонтерський загін, профспілкова організація, ПО ГО "БРСМ", добровільна народна дружина. З метою широкого залучення студентського активу до вирішення питань навчально-виховної роботи з числа студентів організована Студентська рада. До складу Студентської ради входять голова, заступник голови,секретар, представники курсів, секретар первинної організації ГО "БРСМ", голова профспілкового бюро. У складі студентської ради створені навчальний сектор, культурно-масовий, редакційний, спортивний, науковий,IT-сектор. Основні напрямки діяльності Студради: допомога в реалізації молодіжних ідей; масові заходи (організація дозвілля, заходів, свят); спортивні заходи, збори студентів в неформальній обстановці;активні діалоги, зустрічі, бесіди, круглі столи, збори, семінари, конференції. Члени волонтерського загону організовують благодійні акції Будинку малятка, соціальному притулку, концертні програми, спортивні заходи, надають допомогу ветеранам війни та праці.
Запрошуємо до співпраці!

Економічний факультет запрошує до співпраці підприємства, організації, органи державного управління для задоволення потреби у фахівцях маркетологах-економістах, економістах-менеджерах, спеціалістах у сфері туризму та гостинності шляхом:
- укладання договорів на проходження виробничої та переддипломної практик;
- направлення заявок на фахівців з метою подальшого працевлаштування.

Пропозиції можна надсилати на факс 8-0165-353172 та електронну пошту факультету: econ.polessu@yandex.ru