facebook

Polesye davlat universiteti

1. Iqtisodiyot fakulteti.
Universitetda yillik o'qish narxi har talaba uchun 2000 dollarni tashkil etadi.
Iqtisodiyot fakultetiga talabalar shu sohalar bo'yicha o'qishga qabul qilinadi:
1–25 01 07 « Korxona iqtisodiyoti va boshqaruv», yo'nalishlari:
       1-25 01 07 11 «Sanoat korxonasining iqtisodiyoti va boshqaruvi»;
       1-25 01 07 15 «Qishloq xo'jaligi majmuasining korxona iqtisodiyoti va boshqaruvi»;
1-26 02 03 «Marketing», yo'nalishi:
       1-26 02 03 07 «Sanoat korxonasining marketingi».
1-89 01 01 « Sayohatchilik va mehmondo'stlik».
O'rta mahsus bilim asosida kunduzgi o'qish shakli.
O'qish muddati 4 yilni tashkil etadi.
BARCHA TALABALAR YOTOQXONA BILAN TA'MINLANADI.
Habarlashish uchun telefonlarimiz:
8(0165) 35-00-41 – qabul qilish bo'limi;
8 (0165) 35-97-37 – iqtisodiyot fakultetining qabul qilish bo'limi.
Polesye davlat universitetiga qabul qilinish ham-da o'qish bilan bog'liq qo'shimcha ma'lumotlarni Internetdagi www.polessu.by saytimizdan olishingiz mumkin.   
Iqtisodiyot fakultetining manzili: Pinsk shahri, Kulikov ko'chasi, 27, № 2 o'qish binosi.
2. Sog`lom turmush tarzini shakllantirish tashkilotining fakulteti. 
Universitetda yillik o'qish narxi har talaba uchun 2000 dollarni tashkil etadi.
Fakultetga talabalar shu sohalar bo'yicha o'qishga qabul qilinadi:
1-88 01 01 « Badan tarbiya»:
      1-88 01 01-01 Badan tarbiya (kasalliklarni davolovchi);
      1-88 01 01-02 Badan tarbiya (maktab yoshgacha bo'lganlar uchun).
1-88 01 02 «Davolovchi va umumlashtiruvchi badan tarbiya»:
      1-88 01 02-01 Davolovchi va umumlashtiruvchi badan tarbiya (davolovchi);
      1-88 01 02-02 Davolovchi va umumlashtiruvchi badan tarbiya (umumlashtiruvchi).
1-88 01 03 «Sog'liqni tiklovchi badan tarbiya va ergoterapiya (tibbiyot ilmining odam sog'ligi uchun muhim bo'lgan harakat kuchuning kaytadan uyg'onish sifatini o'rganadigan bo'limi)»:
       1-88 01 03-01 Sog'liqni tiklovchi badan tarbiya va ergoterapiya (Sog'liqni tiklovchi badan tarbiya);
       1-88 01 03-02 Sog'liqni tiklovchi badan tarbiya va ergoterapiya (ergoterapiya).
1-88 02 01 «Sport – murabbiylik ishi»:
        1-88 02 01-01 Sport – murabbiylik ishi (sportning ko'rsatilgan yo'nalishlari bo'yicha murabbiylik ishi (eshkak eshish, suzish).
Polesye davlat universitetiga qabul qilinish ham-da o'qish bilan bog'liq qo'shimcha ma'lumotlarni Internetdagi www.polessu.by saytimizdan olishingiz mumkin.   
BARCHA TALABALAR YOTOQXONA BILAN TA'MINLANADI.
Habarlashish uchun telefonlarimiz:
8 (0165) 35-00-41– qabul qilish bo'limi; 
8 (0165) 31-21-60 – rektorning qabul qilish bo'limi;
8 (0165) 31-08-10, 8 (0165) 31-08-16 – sog`lom turmush tarzini shakllantirish tashkilotining fakulteti.
Fakultetning manzili: 225710, Pinsk shahri, Pushkin ko'chasi, 4.
Qatnov avtobuslari № 4, 5, 10, 13, 17, 18, 19, 29 «Polesye davlat universiteti» bekatigacha.
3. Biotehnologiya fakulteti 
Universitetda yillik o'qish narxi har talaba uchun 2000 dollarni tashkil etadi.
Biotehnologiya fakultetiga talabalar shu sohalar bo'yicha o'qishga qabul qilinadi:
1-31 01 01 «Biologiya»  yo'nalishi:
1-31 01 01-01 Biologiya (ilmi – ishlab chikarish ishi),
              1-31 01 01-03 Biologiya (biotehnologiya);
1-74 03 03 Balikchilik sanaoti sahosi bo'yicha:
             1-74 03 03 02 Balik mahsulotini kaytadan ishlash tehnologiyalari;
1-75 02 01 «Bog'larning qurilishi» sohasi:
1-75 02 01 01 Manzaralarni loyihalash.
BARCHA TALABALAR YOTOQXONA BILAN TA'MINLANADI.
Qabul qilish bo'limining manzili: Pinsk shahri, Kirov ko'chasi, 24, (№ 1 o'qish binosi).
Qatnov avtobuslari № 2, 12, 13 «Konsert zali» bekatigacha.
Habarlashish uchun telefonlarimiz:
8 (0165) 35-00-41;
8 (0165) 31-08-64 – dekanatning qabul qilish bo'limi.
Web – sayt: www.polessu.by
Polesye davlat universitetiga qabul qilinish ham-da o'qish bilan bog'liq qo'shimcha ma'lumotlarni Internetdagi WWW.polessu.BY saytimizdan olishingiz mumkin.    Biotehnologiya fakultetining Internetdagi sayti http://biotech.zz.mu 
Bitehnologiya fakultetining manzili: Pinsk shahri, Pushkin ko'chasi, 4, № 3 o'qish binosi, 8 kavat, kab. 3801.
Qatnov avtobuslari № 2, 12, 13, 5 «Konsert zali» bekatigacha.
4. Bank ishi fakulteti   
Universitetda yillik o'qish narxi har talaba uchun 2000 dollarni tashkil etadi.
Bank ishi fakultetiga talabalar shu sohalar bo'yicha o'qishga qabul qilinadi:
1-25 01 04 «Moliya va kredit» sohasi:
     1-25 01 04 01 «Moliya» va 1-25 01 04 02 «Bank ishi».
1-25 01 08 «Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit» sohasi:
     1-25 01 08 05 «Sanoatda buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit».
1-40 01 02 «Ahborot tehnologiyalari va tizimlari» sohasi:
     1-40 01 02-02 02 «Moliya va kredit tizimidagi ahborot tehnologiyalari».
Polesye davlat universitetiga qabul qilinish ham-da o'qish bilan bog'liq qo'shimcha ma'lumotlarni Internetdagi www.polessu.by saytimizdan olishingiz mumkin.   
BARCHA TALABALAR YOTOQXONA BILAN TA'MINLANADI.
Habarlashish uchun telefonlarimiz:
8(0165) 35-00-41 – qabul qilish bo'limi;
8 (0165) 31-21-00 – bank ishi fakultetining qabul qilish bo'limi.
Bizning manzilimiz: Pinsk shahri, Kirov ko'chasi, 24, №1 o'qish binosi.
Qatnov avtobuslari 2, 4, 5, 12, 13 «Konsert zali» bekatigacha.