facebook

Факультет організації здорового способу життя

Котанкти:
225710, м.Пінськ, вул. Пушкіна, 4 навчальний корпус №3(6 поверх)
Телефон: 8(0165) 31-08-10
Факс : 8(0165) 31-08-16
Методист деканату: 8 (0165) 31-08-15
E-mail: fozog2009@mail.ru
Підготовка фахівців на факультеті здійснюється за спеціальностями першого ступеня вищої освіти:
1-88 01 01 Фізична культура;
1-88 01 02 Оздоровча і адаптивна фізична культура;
1-88 01 03 Фізична реабілітація та ерготерапія.

Узгоджена підготовка фахівців з другого ступеня  вищої  освіти спеціальності:
0-08 80 04 Теорія і методика фізичного виховання, спортивного тренування, оздоровчої та адаптивної фізичної культури
В аспірантурі та докторантурі за спеціальністю 13.00.04 Теорія і методика фізичного виховання, спортивного тренування, оздоровчої та адаптивної фізичної культури (педагогічні науки) ведеться підготовка наукових працівників вищої кваліфікації.
Факультет організації здорового способу життя заснований 7 травня 2007 року в рамках реалізації інноваційного навчально-науково-виробничого проекту ”Здоров'я“. В даний час на факультеті навчається 480 студентів, з них за денною формою навчання - 316, в тому числі за рахунок коштів Національного банку Республіки Білорусь - 262; за заочною формою навчання - 164 особи. Навчальна, ідеологічна та виховна робота, науково-методичний та медико-біологічний  супровід підготовки спортсменів з гребним і водних видів спорту здійснюється в рамках діяльності структурних підрозділів факультету.

Вартість навчання для іноземних громадян  -  $2500 (дві тисячі п'ятсот) доларів США.
$ 2000 (дві тисячі) доларів США для жителів Росії  і України.
 

Структурні підрозділи факультету
1.Кафедри фізичної культури та спорту;
2. Кафедри оздоровчої та адаптивної фізичної культури, в тому числі Центру фізичної культури та спорту;
3. Кафедра загальної та клінічної медицини;
4. Навчально-медичний центр, в тому числі студентський санаторій-профілакторій;
5. Науково-дослідної лабораторії лонгітудинальних досліджень.

Науково-дослідна лабораторія лонгітудинальних досліджень була створена в 2008 році.
В основі застосовуваних лабораторією підходів лежать як власні авторські розробки, так і сучасні методики, використовувані в молекулярно-біологічних дослідженнях по всьому світу.
Основні напрямки діяльності лабораторії:
фундаментальні та прикладні дослідження, експериментальні розробки в галузі природничих наук (молекулярної біології, генетики, медичних наук та ін.);
ДНК-технології в медицині, фізичну культуру і спорт;
розробка вітчизняних діагностичних тест-систем для потреб медицини, фізичної культури та спорту;
вдосконалення існуючих і створення нових методів дослідження молекулярної структури геномів еукаріотів, а також вивчення молекулярних механізмів регулювання експресії генів;
проведення клінічних біохімічних і імунно-ферментних лабораторних досліджень;
проведення молекулярно-біологічних досліджень поліморфізмів генів, асоційованих із заняттями спортом і мультифакторіальними соціально-значущими захворюваннями.
Навчальні заняття зі спеціальних дисциплін проводяться на спортивному комплексі університету, який сьогодні включає льодову арену, стадіон, басейн, відкриті спортивні майданчики, універсальний спортивний зал, гребні бази. Усі спортивні об'єкти відповідають сучасним вимогам і оснащені необхідним обладнанням. Вищим органом студентського самоврядування на факультеті є конференція студентів, де вибирають студентський Рада самоврядування факультету. Рада забезпечує реалізацію ініціатив студентів на рівні факультету та університету, організацію та проведення культурно-масових та спортивних заходів, а також залучення студентів у науково-дослідну роботу.

Одним з найважливіших напрямків роботи факультету є наукова діяльність. Професорсько-викладацький склад кафедр, спільно з співробітниками науково-дослідної лабораторії, студентами, аспірантами та докторантами розробляють питання науково-методичного забезпечення спортсменів з видів спорту з використанням ДНК-технологій, в тому числі супроводу команд по гребним і водних видів спорту, комплексного аналізу фізичного стану і здоров'я студентів Поліського державного університету, оптимізації фізкультурно-оздоровчої роботи з населенням.

На факультеті організації здорового способу життя працюють студентські науково -дослідні лабораторії кафедри загальної та клінічної медицини ”Медико- соціальні підходи до збереження та зміцнення здоров'я“ під керівництвом доцентів Шебеко Л.Л. , Маринича В.В. , Власової С.В. ; кафедр фізичної культури і спорту та оздоровчої та адаптивної фізичної культури "Соціально - психологічні та філософські аспекти фізичної культури і спорту" під керівництвом професорів Врублевського Є.П. , Масловського Е.А. , доцентів Лимаренко О.В. , Колесникової М.М. За результатами VI Міжнародній молодіжній науково- практичній конференції  ”Науковий потенціал молоді - майбутньому Білорусі“ роботи студентів Василець В.В. , Радковіч М.Н. , Саскевіч А.П. , Лемешівському І.М. , Сергеюк О.П. , Булиги А.В , Лепесевіч М.М. були відзначені дипломами. Студенти неодноразово брали участь з доповідями на конференціях і конгресах в інших містах Республіки і за її рубежами. Так , наприклад , результати багаторічних наукових досліджень Василець Вікторії , виконаних під керівництвом Шебеко Л.Л. , були представлені у Львові , Читі , Вітебську , Мозирі . На Міжнародних форумах в Москві , Смоленську , Санкт -Петербурзі були відзначені доповіді за підсумками роботи Радковіч М.Н. , виконаної під керівництвом Маринича В.

Активно розвивається міжнародна діяльність . Викладачі факультету виконують спільний довгостроковий науковий проект , спрямований на вивчення стану здоров'я та ставлення до здорового способу життя співробітників ПолесГУ ( Білорусь ) і Абердинського університету ( Великобританія); студентів та учнів Забайкальського ( Росія ) , Маріупольського ( Україна ) і Поліського ( Білорусь ) державних університетів . Результати наукових досліджень представляються вченими факультету на щорічних конференціях "Здоров'я для всіх" , Міжнародних конференціях і Конгресах Європи ( Malta , Aberdin , Velen та ін.)
Співробітники факультету ( Власова С.В. , Петрукович Н.П. ) є національними представниками Республіки Білорусь в FIEP (Міжнародної федерації з освіти в галузі фізичної культури ) при ЮНЕСКО. Структурні підрозділи факультету здійснюють науково - методичний супровід національних та збірних команд РБ , учнів шкіл та училищ олімпійського резерву з видів спорту , проводять консультації з питань спортивної пульмонології та генетики РЦОП з плавання , веслування академічного , веслування на байдарці і каное. Наукові розробки впроваджуються не тільки в навчальний процес , а й впроваджується у практичну діяльність на комерційній основі. Для забезпечення практико орієнтованого навчання з профільними установами та базовими організаціями укладено договори про взаємодію. В рамках укладених договорів на спеціалізованих базах проводяться лабораторні, практичні заняття, всі види практик, а також науково-дослідна робота студентів. Серед наших партнерів - державна установа "НДІ фізичної культури і спорту", " РНПЦ медичної експертизи та реабілітації" , установи охорони здоров'я " Пінська центральна поліклініка" , " Пінська дитяча лікарня" ; " Пінська центральна лікарня" , відділ освіти , спорту і туризму Пінського міськвиконкому ; заклад освіти " Державний обласний Будинок технічної та художньої творчості учнівської молоді" , ВАТ "Санаторій" Озерний " , дитячий санаторій" Ружанський " , заклад охорони здоров'я " Вітебський обласний диспансер спортивної медицини "та інші. Багато з них є базовими підприємствами підготовки фахівців факультету , де студенти не тільки проходять практико орієнтоване навчання , працюють в період літніх канікул , а й забезпечуються першим місцем роботи за фахом після закінчення вузу.

На факультеті ведеться рейтингова система оцінки активності студентів. По закінченні семестрів та навчального року спільно з представниками студентського самоврядування факультету, в тому числі старостами груп, підводяться підсумки роботи кожного студента і групи в цілому. Встигаючі, активно беруть участь у громадському та спортивному житті факультету та університету студенти отримують іменні стипендії.

Спортивні студентські команди факультету беруть участь у спартакіадах і турнірах різного рівня. За підсумками Республіканської універсіади збірні команди Поліського державного університету, вже котрий рік поспіль, займають 1 місце серед вузів республіки у своїй підгрупі. Для оздоровлення студентів в структурі навчально-медичного центру працює студентський санаторій-профілакторій, оснащений сучасним обладнанням. Харчування студентів організовано в їдальнях і кафе університету.