facebook

Факультет довузівської підготовки

У єдиній системі безперервної інтегрованої багаторівневоі освіти важливою ланкою є підготовка до вступу до вузу і профорієнтація молоді. Ці завдання покликане вирішувати спеціальний структурний підрозділ університету - факультет довузівської підготовки.

Факультет довузівської підготовки ( ФДП ) утворений рішенням Ради УО”Поліський державний університет“  від 05.10.2006  ”Про відкриття факультету довузівської підготовки“.

Факультет діє на підставі Положення про факультет довузівської підготовки від 22.01.2007 № 124 , Типового положення ”Довузівська підготовка та професійна орієнтація молоді“ , затвердженого наказом міністра освіти Республіки Білорусь від 30.09.1994 № 270.

Участь університету у підготовці майбутніх абітурієнтів до вступних випробувань є  важливим елементом не тільки профорієнтації слухачів факультету, а й підготовки до можливого навчання у вузі.

Основні завдання факультету довузівської підготовки в ПолесДУ:
донавчання;
повторне та паралельне навчання;
оновлення і закріплення знань;
прищеплення, закріплення навичок самоосвіти;
персоналізація навчального процесу;
використання ефективних методик і форм підготовки до централізованого тестування.

Основні цілі факультету:
подолання розриву між рівнем підготовки учнів (до моменту зарахування на вечірні підготовчі курси) і вимогами, що пред'являються до абітурієнтів;
розширення і поглиблення знань найбільш здібних учнів;
цілеспрямоване формування студентського контингенту ПолесДУ;
підвищення якості підготовки майбутніх фахівців університету.

Напрямки роботи факультету
Важливою ланкою довузівської підготовки є довгострокові (жовтень - травень) і короткострокові (лютий - травень) вечірні підготовчі курси ( ВПК). Один з напрямків підготовки слухачів ВПК - систематичний аналіз тестових завдань з матеріалів ЦТ минулих років.
Діяльність факультету довузівської підготовки здійснюється відповідно до типових і робочих навчальних планів і програмам , які щорічно затверджуються Міністерством освіти Республіки Білорусь і ректором університету. На підставі робочих навчальних планів і програм розроблені і використовуються у викладанні навчально - методичні комплекси з кожної навчальної дисципліни .
Відповідальний за організацію підготовчих курсів - кандидат філологічних наук , доцент - Сергій Олександрович Руткевич .
Довгострокові підготовчі курси

Підготовка до централізованого тестування в Поліський державний університет та інші вузи Республіки Білорусь по одному або кількох предметів:
Білоруська мова ,
Російська мова,
Англійська мова ,
Німецька мова ,
Математика ,
Фізика ,
Біологія ,
Хімія ,
Історія Білорусі.

Запрошуються учні випускних класів середніх шкіл , гімназій , ліцеїв і середніх спеціальних навчальних закладів , а також особи із закінченою середньою освітою. Заняття проводяться у вечірній час ( 4 академічні години на тиждень з кожного предмета ).
Термін навчання - 4 місяці (з лютого по травень).

Для зарахування на ВПК потрібно:
написати заяву встановленого зразка на ім'я ректора;
пред'явити паспорт або інше посвідчення особи, видане органами Міністерства внутрішніх справ Республіки Білорусь, в якому зазначено громадянство і постійне місце проживання, а також паспорт одного з батьків, якщо вік надходить менше 18 років.
Навчання платне. Оплата здійснюється слухачем або юридичною особою згідно майбутнього договору.

Адреса: вул.Кулікова 27, каб. 2102
Тел: + 375 165 35 55 09