facebook

Факультет організації здорового способу життя

Котанкти:
225710, м.Пінськ, вул. Пушкіна, 4 навчальний корпус №3(6 поверх)
Телефон: 8(0165) 31-08-10
Факс : 8(0165) 31-08-16
Методист деканату: 8 (0165) 31-08-15
E-mail: fozog2009@mail.ru
Котанкти:
Телефон: 8-(0165)-310830
Адреса: м. Пінськ,вул.Пушкіна (навчальний корпус №3) каб.3801
Біотехнологічний факультет заснований 7 травня 2010 р.

Polesye davlat universiteti

1. Iqtisodiyot fakulteti.
Universitetda yillik o'qish narxi har talaba uchun 2000 dollarni tashkil etadi.
Iqtisodiyot fakultetiga talabalar shu sohalar bo'yicha o'qishga qabul qilinadi:
1–25 01 07 « Korxona iqtisodiyoti va boshqaruv», yo'nalishlari:
       1-25 01 07 11 «Sanoat korxonasining iqtisodiyoti va boshqaruvi»;
Подписаться на